Categories
Uncategorized

WATERPROEF

De wateropgave is in de Alexander Polder, Rotterdam zeer actueel door klimaatverandering en bodemdaling. Deze opgave wordt vaak als een ‘ver van mijn bed vraagstuk’ ervaren. In Waterproef werken kunstenaars, ontwerpers en jongeren samen met de bewoners en waterpioniers aan de water- en klimaatbewustwording. Met Waterproef gaan wij op een creatieve en praktische manier bijdragen aan het bewustzijn over de wateropgave, collectieve actie aanjagen en nieuwe bewonersinitiatieven ondersteunen voor/met verschillende doel- en leeftijdsgroepen in Prins Alexander.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *